คุณสมบัติของผ้ากรอง

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกใช้ประเภทของผ้ากรอง จะขึ้นอยู่กับประเภทของการกรอง และสภาพแวดล้อมในการกรอง หรือเรื่องฝุ่นละอองสะสมที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

  • ประเภทของการกรอง (a) กรองอากาศ หรือ (b) กรองของเหลว
  • การต้านทานความร้อน
  • การทนต่อสารเคมี
  • คุณสมบัติทางกายภาพของผ้ากรอง


การกรองอากาศ
จุดประสงค์หลักคือการทำให้อากาศบริสุทธิ์ทั้งขาเข้าและขาออกจากระบบ และการกู้คืนของฝุ่นผงในกระบวนการผลิต ในบางกระบวนการทั้ง 2 จุดประสงค์อาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้ทั้งคู่ ตัวอย่างเช่น ในโรงงานโรงงานถลุงจะสามารถกู้คือฝุ่นผงที่ยังมีประโยชน์อยู่เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือเช่นในโรงไฟฟ้าสามารถเก็บเถ้าละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อในกระบวนการอื่นๆ ได้

การกรองของเหลว
มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการ ได้แก่ การกลั่นสินค้า, การกู้คืนวัตุดิบ และการกรองเพื่อแยกให้วัตถุดิบสะอาดขึ้น คุณภาพของผ้ากรองของเหลวจะขึ้นอยู่โดยตรงกับการแยกเอาของแข็งออกจากของเหลว การยอมให้ของเหลวผ่านในลักษณะใดบ้าง การต้านทานแรงเสียดทานของการไหล รวมถึงความยากง่ายในการทำความสะอาดผ้ากรองเอง

เราจึงใช้ความชำนาญและเงื่อนไขเหล่านี้ ในการตระเตรียมและจัดหาผ้ากรองที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับประเภทงานในกระบวนการของคุณ เพื่อทำให้งานในกระบวนการของคุณง่ายและถูกต้องมากขึ้น ในราคาถูกและเชื่อถือได้

News & Event

Articles

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกใช้ประเภทของผ้ากรอง จะขึ้นอยู่กับประเภทของการกรอง และสภาพแวดล้อมในการกรอง หรือเรื่องฝุ่นละอองสะสมที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ ประเภทของการกรอง (a) กรองอากาศ หรือ (b) กรองของเหลว การต้านทานความร้อน การทนต่อสารเคมี คุณสมบัติทางกายภาพของผ้ากรอง ...

Get our Newsletter

Statistics

Visitor Hits
194381