ผ้ากรอง Nomex®

Nomex® nylon ได้รับการพัฒนาและจดทะเบียนโดยบริษัท E.I. DuPont สำหรับใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงทนทานในมิติของผ้า และทนความร้อนได้สูงมากๆ  
Read more...

News & Event

Articles

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกใช้ประเภทของผ้ากรอง จะขึ้นอยู่กับประเภทของการกรอง และสภาพแวดล้อมในการกรอง หรือเรื่องฝุ่นละอองสะสมที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ ประเภทของการกรอง (a) กรองอากาศ หรือ (b) กรองของเหลว การต้านทานความร้อน การทนต่อสารเคมี คุณสมบัติทางกายภาพของผ้ากรอง ...